Psychologiczna charakterystyka osób bezdomnych na przykładzie mieszkańców schroniska w Szczodrem
Autorstwo / redakcja: Leszek Adamczyk   
czwartek, 25 września 2008 14:25
Spis treści
Psychologiczna charakterystyka osób bezdomnych na przykładzie mieszkańców schroniska w Szczodrem
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

Zawartość publikacji:

  • Psychologiczna charakterystyka osób bezdomnych na przykładzie mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem

  • Wskazówki metodyczne do pracy opiekunów

  • Zagadnienie tzw. wychodzenia z bezdomności

Przygotował: Leszek Adamczyk — psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wrocław 2007

Celem niniejszego opracowania jest psychologiczna charakterystyka mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych w Szczodrem, głównie mieszkańców leczących się w ramach programu terapii uzależnienia od alkoholu, wraz z sugestiami co do metod i strategii postępowania tak w odniesieniu do zagadnienia terapii odwykowej, jak i w odniesieniu do problemu tzw. „wychodzenia z bezdomności”. Spróbuję także wyjaśnić niektóre mechanizmy i procesy aktywne w społeczności Schroniska oraz opisać niektóre zjawiska psychopatologiczne.

Psychologiczna charakterystyka osób bezdomnych na przykładzie mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem

  • Wskazówki metodyczne do pracy opiekunów

  • Zagadnienie tzw. wychodzenia z bezdomności

Przygotował:
Leszek Adamczyk
— psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wrocław 2007

Cel pracy

Celem niniejszego opracowania jest psychologiczna charakterystyka mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych w Szczodrem, głównie mieszkańców leczących się w ramach programu terapii uzależnienia od alkoholu, wraz z sugestiami co do metod i strategii postępowania tak w odniesieniu do zagadnienia terapii odwykowej, jak i w odniesieniu do problemu tzw. „wychodzenia z bezdomności”. Spróbuję także wyjaśnić niektóre mechanizmy i procesy aktywne w społeczności Schroniska oraz opisać niektóre zjawiska psychopatologiczne.

Sporządzając niniejszy opis opierałem się na kilkuletnim doświadczeniu własnym podczas pracy psychoterapeutycznej w Schronisku w latach 2001–2007, a także na prowadzonych w latach 2002-2005 diagnostycznych badaniach psychologicznych na potrzeby orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na potrzeby kwalifikacji do Domów Pomocy Społecznej.

Nie prowadziłem badań ani analiz statystycznych na całej populacji mieszkańców i dlatego moje obserwacje mają status przybliżeń, a co za tym idzie nie mogą mieć charakteru obiektywizującego.

Dla jasności wywodu postaram się nie używać fachowej terminologii psychologicznej tam, gdzie to nie jest niezbędne i raczej użyję terminów opisowych.

Wywiady psychologiczne zbierałem głównie na potrzeby badań orzeczniczych w latach 2002-2005 w celu pozyskania informacji na temat przeszłości chorobowej mieszkańców i ich obecnej sytuacji socjalnej. Pozwalają one nie tylko zorientować się w ich biografii. Można także poznać korzenie ich obecnej sytuacji i procesy które doprowadziły do bezdomności.

W badaniach testowych wykorzystałem narzędzia do oceny poziomu inteligencji, cech i struktury osobowości oraz tak zwane „testy organiczne” przydatne do oceny i opisu zmian organicznych, morfologicznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnych za deficyty intelektualne, zaburzenia emocjonalne oraz trwałe zmiany struktury osobowości.

Obserwuję również funkcjonowanie mieszkańców w grupach terapeutycznych, a ponadto w miarę możliwości w codziennych sytuacjach życiowych; relacje między nimi, sposób wzajemnego odnoszenia się do siebie, a także ich stosunek do kierownictwa i opiekunów. Stąd cennym źródłem danych są również relacje mieszkańców, opisujące stosunki panujące w Schronisku.

  
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->