[ANULOWANE] Zapytanie ofertowe dot. doradztwa indywidualnego-psychologicznego dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z"
Autorstwo / redakcja: Joanna Kot   
piątek, 24 października 2014 22:16

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ANULOWANE dn. 31.10.2014. Z osobami, które nadesłały zgłoszenia, skontaktujemy się indywidualnie.] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od A do Z — aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, nr projektu: WND-POKL.07.02.01-02-052/12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa indywidualnego-psychologicznego dla uczestników projektu.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->