Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (13.12.2014)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 28 listopada 2014 13:20
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2014 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 9:00. Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem, co nastąpi zaraz po Mszy.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Wystąpienie Prezesa na temat najważniejszych wydarzeń w Kole Wrocławskim w roku 2014 oraz przewidywanych działań w roku 2015.

6. Przedstawienie sytuacji finansowej Koła na dzień 31.10.2014 — koszty i wpływy.

7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Głosowanie nad wyborem oferty dotyczącej wykonania badania sprawozdania finansowego Koła za rok 2014.

10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania przez Koło Wrocławskie spółdzielni socjalnej.

11. Głosowanie nad propozycjami pozostałych wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad (około godz. 12:30).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->