Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA — 23.06.2018 w MiserArt
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 08 czerwca 2018 22:10
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Wrocławskiego Koła serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. (sobota) w placówce Koła Wrocławskiego — MiserArtwww.MiserArt.pl — przy ul. Cybulskiego 35A we Wrocławiu.  Początek zebrania godz. 9:30.  Zebranie rozpocznie się Mszą świętą.

Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności w minionym roku, jak również preliminarz wydatków na 2018 r., będą zaprezentowane w trakcie zebrania.

Proszę uczynić zebranie okazją do opłacenia składek członkowskich lub dokonać ich wpłaty na konto:  PKO BP: 87 1020 5242 0000 2502 0151 6897.

Proponowany porządek Zebrania:

1)  Otwarcie oficjalnej części zebrania — Prezes Koła.

2)  Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3)  Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Przewodniczącego.

4)  Przyjęcie porządku obrad.

5)  Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w 2017 r.

6)  Sprawozdanie finansowe za 2017 r., w tym przedstawienie raportu z kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta.

7)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2017 r.

8)  Dyskusja nad sprawozdaniami.

9)  Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2017 r. oraz uchwałą o pokryciu straty za rok 2017 zyskiem wypracowanym w latach następnych.

10)  Przedstawienie planu pracy Koła na 2018 r.

11)  Przedstawienie preliminarza wydatków Koła na 2018 r. i głosowanie nad jego przyjęciem.

12)  Wolne wnioski i propozycje uchwał.

13)  Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

14)  Zakończenie zebrania (przewidywana godzina — 14.00).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana listem tradycyjnym do każdego P. T. Członka Koła Wrocławskiego TPBA na adres podany w deklaracji członkowskiej (lub uaktualniony-zgłoszony w Biurze Koła).  Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->