Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (07.03.2015)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 20 lutego 2015 11:08
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 7 marca 2015 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania o godz. 10:00. Potrzeba odbycia spotkania wynika z konieczności wyboru nowych delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Ogólne Towarzystwa, które odbędzie się 25 kwietnia 2015 we Wrocławiu. Delegaci dokonają wyboru nowych władz naczelnych Towarzystwa na kolejną czteroletnią kadencję. Zgodnie z ustalonym przez Zarząd Główny kluczem, Koło Wrocławskie ma prawo do wyboru 9 delegatów oraz takiej samej liczby ich zastępców. Ze względu na kluczowe znaczenie wyboru delegatów dla funkcjonowania Towarzystwa jako całości proszę o obecność na zebraniu.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5.    Głosowanie nad wyborem delegatów i ich zastępców na zebranie Ogólne Towarzystwa.

6.    Wystąpienie Prezesa na temat bieżących wydarzeń w Kole Wrocławskim oraz zapowiedź najbliższych działań.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Głosowanie nad propozycjami wniosków i uchwał.

9. Zakończenie zebrania (około godz. 12:00).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->