Ukryte Miasta — relacja z koncertów Jubilo Ensemble w naszej strefie MiserArt
wtorek, 31 maja 2016 15:05

Od początku swojego powstania nasza strefa kultury w labiryncie wykluczenia MiserArt współpracuje z grupą artystyczną Jubilo Project. Efektem tej współpracy są m. in. takie niezwykłe, niemal "misteryjne" koncerty jak te z 29 października 2015 i — ostatni — z 21 maja 2016 (przy czym aktualne propozycje kulturalne MiserArtu wcale nie odbiegają poziomem):

UKRYTE MIASTA

Koncert Pieśni Tradycyjnych w wykonaniu Jubilo Ensemble

Czwartek, 29 października 2015

MiserArt - Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia
ul. Cybulskiego 35a, Wrocław

Występują: Samuel Alty, Agnieszka Bresler, Joshua Doerksen, Aleksandra Gronowska, Katarzyna Kapela, Aleksandra Kugacz, Diego Pileggi, Mariae Śmiarowska, Jacek Timingeriu

Partnerzy projektu: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, MiserArt - Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Przychodzę do was (...) żebyście czarnej nocy nie czynili w biały dzień.
Papusza, poetka cygańska

Koncert jako podróż, jako wędrówka, droga z jednego miasta do drugiego, od spotkania do spotkania, od pieśni do pieśni.

Podróżując poprzez rozmaite muzyczne krajobrazy, pragniemy stworzyć mapę różnych państw, miast i ludzi; czerpiąc z tradycji śpiewu wielogłosowego, wędrującej muzyki romskiej oraz melodii zebranych przez członków Jubilo Ensemble podczas wypraw badawczych do różnych krajów europejskich. Harmonie, które tworzymy w przestrzeni będą symbolicznie oraz fizycznie wyrażone poprzez akcje teatralne i elementy performatywne, wzbogacając dramaturgię muzyczną i prowadząc nas w stronę kolejnego kroku UKRYTYCH MIAST - tworzenia spektaklu.

UKRYTE MIASTA to bezpłatny i otwarty dla zróżnicowanej publiczności cykl wydarzeń muzycznych i teatralnych odbywających się w przestrzeniach nie-teatralnych. Projekt ma na celu uwidocznienie miejsc ukrytych na mapie miasta Wrocławia poprzez wykorzystanie ich jako przestrzeni działalności artystycznej, wymiany doświadczeń i dialogu społecznego na płaszczyźnie kultury.

W roku 2015 projekt realizowany jest przez Fundację Jubilo w dwóch miejscach wrocławskiego Nadodrza: MiserArt przy ul. Cybulskiego 35 oraz w Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Kleczkowskiej 35, a w jego program wchodzą: koncert pieśni tradycyjnych (październik), warsztaty z osadzonymi w Zakładzie Karnym Nr 1 oraz osobami bezdomnymi zaangażowanymi w rozwój przestrzeni MiserArt (październik/listopad) oraz premiera spektaklu Czarna Noc Biały Dzień (grudzień) w wykonaniu Jubilo Ensemble. Poprzez artystyczne interwencje projekt dąży do uwidocznienia ukrytych przestrzeni naszej struktury społeczenej oraz do aktywnego zaangażowania mieszkańców "ukrytych miast" w kreatywny proces pracy Jubilo Ensemble.

Więcej o Jubilo: www.jubiloproject.com

 


 

[ENG]

HIDDEN CITIES

Concert of traditional songs
by Jubilo Ensemble

Thursday, October 29th 2015

MiserArt - Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia
ul. Cybulskiego 35a, Wrocław

Performed by Samuel Alty, Agnieszka Bresler, Joshua Doerksen, Aleksandra Gronowska, Katarzyna Kapela, Aleksandra Kugacz, Diego Pileggi, Mariae Śmiarowska, Jacek Timingeriu

Project partners: The Grotowski Institute, MiserArt - Strefa Kultury w Labiryncie Wykluczenia, Zakład Karny Nr 1 in Wrocław

Financed by the Ministry of Culture in the Accessible Culture programme.

I come to you (...) so that you don't make a black night of a white day
Papusza, Gypsy poet

A concert as a journey, a travel, a path from city to city, from meeting to meeting, from song to song.

Passing through diverse musical landscapes we aim to build a map of different countries, different cities and different people, drawing from the tradition of polyphonic singing, travelling Roma music and materials gathered by Jubilo Ensemble members in cultural expeditions to various European countries. The harmonies we create in the space will be symbolically and physically expressed by theatrical actions and performative elements, enriching the musical dramaturgy and leading us towards the next step of HIDDEN CITIES - the creation of a performance.

HIDDEN CITIES is a series of musical and theatrical events taking place in non-theatrical spaces, free and open to a very diverse audience.The project aims to give visibility to the hidden places on the map of Wroclaw by using them as spaces of artistic activity, exchange of experience and social dialogue in cultural frame.

In 2015 the project is run by Fundacja Jubilo in two places of Wroclaw's Nadodrze region: MiserArt at Cybulskiego 35 and Penitentiary Prison No 1 at Kleczkowska 35 and consists of a concert of traditional songs (October), workshops with the inmates of the Penitentiary Prison No 1 and homeless people involved in the development of the MiseArt project (October/November) and the premiere of Black Night White Day performance (December) by Jubilo Ensemble. Thanks to these artistic interventions the project aims to give visibility to the hidden realities of our society and to actively involve the inhabitants of the “hidden cities” in the creative process of Jubilo Ensemble.

More about Jubilo: www.jubiloproject.com

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->