Fundacja Biedronki wsparła podopiecznych Koła Wrocławskiego TPBA (2023)
czwartek, 16 lutego 2023 19:49

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”.   Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej  potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu.   W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 72 000,– zł.   Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację Biedronki do 80 uczestniczących w programie organizacji, przekracza 5 milionów złotych…

72 000 zł od Fundacji Biedronki!

Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację Biedronki do 80 uczestniczących w programie organizacji, przekracza 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą
i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

Wsparcie Fundacji Biedronki, to dla Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Albert bardzo duża pomoc w efektywnej realizacji misji naszej organizacji.
Dzięki okazanej pomocy, zapewniliśmy jeszcze bardziej urozmaicone, pełnowartościowe posiłki naszym
podopiecznym, którzy w większości są osobami starszymi i schorowanymi
oraz uzupełniliśmy zapasy długoterminowej żywności. Wspólnie rozwiązujemy problemy osób bezdomnych.

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza[1]. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną[2].

W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać  – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – w listopadzie i w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych przez Fundację Biedronki w ramach programu sięga 5,2 mln zł.

O naszej organizacji pożytku publicznego

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie od 40 lat opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności. W obecnym czasie Koło Wrocławskie prowadzi trzy ośrodki dla mężczyzn, jeden dla kobiet oraz jedną sezonową, koedukacyjną placówkę interwencyjną są to:

·         Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu-Tarnogaju,

·         Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem,

·         Schronisko dla Bezdomnych Kobiet,

·         Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn,

·         Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych 

Obecnie we wszystkich placówkach świadczy pomoc dla ponad 450 osób.

Staramy się by w naszych działaniach odzwierciedlenie znajdywały następujące słowa świętego Brata Alberta: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny".

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie uznaje tę myśl za najpełniejszą podpowiedź, co jest istotą pomagania. Dobro tak wyrażane i w ten sposób angażowane w pomoc drugiemu człowiekowi z pewnością nie będzie naruszać jego godności.

 

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

 

Kontakt dla mediów

Marta Lech 570 363 144, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Filip Filipiak 794 418 906, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.[1] Źródło: „Rok w pandemii Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”, https://api.ngo.pl/media/get/160530. Ostatni dostęp: 13.12.2022

[2] Źródło: „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”. Badania Klon/Jawor. Ostatni dostęp: 13.12.2022

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->