Fundacja Dbam o Zdrowie zakwalifikowała nas do edycji 2015 programu charytatywnego
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
środa, 13 maja 2015 13:12

Delegacja Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w składzie: Tomasz Frątczak (członek Zarządu Koła) i Andrzej Ptak (wicekierownik Schroniska w Szczodrem oraz koordynator streetworkingu w Kole Wrocławskim) uczestniczyła na początku maja 2015 w spotkaniu inaugurującym kolejną edycję programu "Razem możemy więcej" organizowanego corocznie przez Fundację Dbam o Zdrowie. Nasza obecność wynikała z zakwalifikowania do tzw. grona laureatów tego charytatywnego projektu, który jest dla nas bardzo korzystny i polega na współpracy z Fundacją w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej — konkretnie poprzez niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych materiałów medycznych poprzez dofinansowanie ich zakupu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji wielu podopiecznych naszych schronisk i noclegowni, którzy dzięki Fundacji nie muszą odtąd czekać na zasiłek celowy z ośrodka pomocy społecznej na zrealizowanie recept lub wręcz obawiać się zaistnienia ryzyka nieuzyskania środków na wykupienie leków.

Razem możemy więcej! - Fundacja Dbam o Zdrowie

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->