Szukamy wsparcia dla najnowszego filmu pt. „Zamknięci”

Pierwszy dzień zdjęciowy ZAMKNIĘTYCHMinął już rok, gdy w centrum Wrocławia zamurowano bezdomnego Krzysztofa — wyobcowanego trzydziestolatka, osłabionego psychicznie, niedożywionego — który następnie zmarł z wygłodzenia, nie mogąc się wydostać ze śmiertelnej pułapki, jaką stał się dla niego pustostan — ruina zlikwidowanego sklepu. Sprawa ta pojawiła się na krótko w mediach, ale potem jakoś musiała ustąpić innym tematom. My jednak nie chcemy, aby została ona zapomniana. By został zapomniany ś. p. Krzysztof i jego tragiczny przypadek…

Zespół filmowy Cinema Albert Productions, działający przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta (opiekującym się osobami bezdomnymi), rozpoczął pracę nad dokumentem fabularyzowanym (lub inscenizowanym), który poświęcony jest właśnie temu dramatycznemu wydarzeniu. Roboczy tytuł powstającego filmu to "Zamknięci". Scenariusz napisało życie — i poniekąd także śmierć (Krzysztofa). W filmie wystąpią aktorzy nieprofesjonalni, podopieczni schronisk św. Brata Alberta, obecni i dawniejsi — dziś usamodzielnieni.

Ponieważ nasz zespół filmowy istnieje jako wolontaryjna inicjatywa pracowników, podopiecznych i przyjaciół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, dlatego nie możemy i nie chcemy obciążać naszej organizacji kosztami jego działania. W takiej sytuacji poszukujemy wsparcia dla realizacji tego przedsięwzięcia: mamy reżysera (Dariusz Dobrowolski — twórca takich obrazów jak: "Sie masz Wiktor", "Skopani", "Mój Manhatan", "Człowiek który morza nie widział", "Historia Kazia"), świetną ekipę aktorów, operatorów zdjęć, dźwiękowców, montażystów, całą załogę filmowców, do tego jedną kamerę, mikrofon, komputer z programem do montażu wideo oraz wiedzę i umiejętności wystarczające, aby to wszystko razem poskładać i doprowadzić do wyjątkowego efektu.

Niestety brakuje nam drugiej kamery oraz sfinansowania obsługi planu filmowego przez 10 dni zdjęciowych, przy czym nie chodzi tu o gaże aktorskie ani jakiekolwiek inne wynagrodzenia, ponieważ nikt w naszym zespole nie zarabia. Te 10 dni zdjęciowych, których koszt szacujemy na 10.000 zł (10 × 1.000 zł/dzień) to — poza pracą czysto filmową — przede wszystkim transport ekipy filmowej (samochody, paliwo), sprzętu oraz zapewnienie wyżywienia.

Zobacz nasz apel wideo (w oczekiwaniu na trailer "Zamkniętych"):

Dalszym wyzwaniem jest pozyskanie nowej kamery. Dotychczas udaje się nam ją pożyczać i to bezkosztowo, bo zaprzyjaźnionym z nami filmowcom (Elżbieta Kowalczyk, Agnieszka Zwiefka, Iwona Morozow, Rafał Mróz), firmom prywatnym (Wojciech Szczupak – StamtadFilm) oraz NGO-som (Fundacja Polskie Gniazdo) wygodniej jest nas wspierać oferując posiadane zasoby (ludzi, sprzęt) niż wspierać gotówką. Koszt nowej kamery odpowiedniej dla Cinema Albert Productions to 16.000–20.000 zł.

Ostatnio pojawiło się jeszcze jedno marzenie: podczas realizacji najnowszego filmu bardzo przydałby się dron, a dzięki niemu efektowne, dynamicznie zdjęcia z lotu ptaka. Taki sprzęt wraz z wykwalifikowaną obsługą jest w tym momencie poza naszym zasięgiem.

Dotychczas udało nam się zrealizować dwa dni zdjęciowe "Zamkniętych" (wiosną ubiegłego roku):

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

O bezdomnym Krzysztofie zamurowanym na początku roku 2014 w centrum Wrocławia pisaliśmy m. in. w artykule "Krzyś nie z tego świata".

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->