Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dot. sytuacji osób bezdomnych w czasie pandemii Covid-19
Serwis informacyjny - Informacje ze źródeł zewnętrznych

Warszawa, dnia 16 marca 2020 r.

Pani Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Szanowna Pani Minister, pragnę poinformować, że do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają niepokojące sygnały od organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy bezdomnym, które wskazują na potrzebę niezwłocznego podjęcia działań wspierających ich działalność w czasie epidemii. Z napływających sygnałów wynika, że sytuacja schronisk dla bezdomnych w związku z koronawirusem uległa gwałtownemu pogorszeniu, zagrażającemu bezpieczeństwu osób przebywających w tych placówkach.

Brakuje w szczególności dodatkowych środków na materiały higieniczne, załamały się dotychczasowe procedury pozyskiwania taniej żywności. W związku z interwencją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z 13 marca br. większe środki mają zostać przekazane bankom żywności, usprawnione mają też być procedury wydawania żywności. Nie wydaje się jednak, aby rozwiązało to wszystkie narastające problemy z dostępem do żywności.

Osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych ze względu na starszy wiek i słabszy stan zdrowia znajdują się w grupie szczególnie zagrożonej koronawirusem. Tymczasem organizacje pozarządowe, udzielające wsparcia osobom zagrożonym bezdomnością, nie zostały objęte żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi. Nie sformułowano żadnych instrukcji ani wytycznych dotyczących podniesienia stopnia bezpieczeństwa osób przebywających w schroniskach, a w szczególności w sytuacji zarażenia koronawirusem. Pojawił się także problem z brakiem personelu, co wydaje się oczywiste w związku z korzystaniem przez pracowników i woluntariuszy z uprawnień dotyczących opieki nad dziećmi po zamknięciu przedszkoli i szkół.

Sytuacja schronisk dla bezdomnych staje się coraz trudniejsza. Z tego względu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2179 ze zm.) uprzejmie proszę Panią Minister o podjęcie we współpracy z organizacjami pozarządowymi pilnych działań wspierających ich działalność w obszarze pomocy dla osób dotkniętych bezdomnością w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Z poważaniem

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->