Zapytanie ofertowe dot. doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z" [ARCHIWUM]
Autorstwo / redakcja: Joanna Kot   
wtorek, 17 grudnia 2013 15:03

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ARCHIWUM — ogłoszenie nieaktualne:] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->