Zaproszenie do konkursu wolontariuszy „Ośmiu wspaniałych” we Wrocławiu (18.01.2017)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
środa, 04 stycznia 2017 14:07

WrocławPrzekazujemy ciekawe zaproszenie z wrocławskiego Urzędu Miejskiego:

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat do udziału we wrocławskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, w którym nagradzamy młodych wrocławian o największym sercu.

Wrocław co roku nagradza dzieci i młodzież za życzliwość, wielkie serca, bezinteresowną pomoc, pozytywne postawy i działania. W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby jak i grupy wolontariuszy. Liczy się każdy rodzaj pracy na rzecz kolegów, sąsiadów i innych potrzebujących: praca w hospicjum, opieka nad zwierzętami, współpraca z seniorami i przedszkolnymi dziećmi, zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży, udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje i szkoły – każdy rodzaj pomocy jest ważny i potrzebny. Dlatego do konkursu zapraszamy wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla innych. Chcemy ich pracę docenić i pokazać innym
.
Termin składania zgłoszeń mija 18 stycznia (UM Wrocławia, Departament Edukacji)


Konkurs Ośmiu Wspaniałych to pomysł warszawskiej fundacji Świat na tak. Organizatorem jego wrocławskiej decyzji jest Urząd Miejski Wrocławia. Jego celem jest promowanie pozytywnych postaw i działań oraz rozpowszechnianie wolontariatu dzieci i młodzieży. W pracach komitetu organizacyjnego i Jury konkursu uczestniczą przedstawiciele urzędu, kuratorium, szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych, radnych.


W tym roku odbywa się już XXXIII edycja konkursu.


Fragmenty regulaminu:

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież. Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe. W formie zgłoszeń indywidualnych uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe: 10-13 lat /szkoła podstawowa/ – zwana dalej „Ósemeczką” oraz 14-19 lat /szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna/ – zwana dalej „Ósemką” – kandydaci mogą uczestniczyć w eliminacjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemka” jest tytuł laureata. Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury w kategorii wiekowej „Ósemeczka” jest tytuł nagrodzonego. Nagrodzeni otrzymują dyplomy oraz znaczki (medale) i dodatkowe nagrody materialne (bony, ksiązki)

Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 osób edycji lokalnej. Spośród laureatów edycji lokalnej jury nominuje reprezentanta do edycji ogólnopolskiej.

Warunki zgłoszenia grupowego:  mogą być w obu kategoriach wiekowych,  zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym, zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju prowadzonej przez nią działalności, grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.

W Konkursie tylko jeden raz można być laureatem lokalnym i ogólnopolskim.

Podsumowanie zeszłorocznej edycji: w ubiegłorocznej edycji konkursu wyróżniono 14 osób i dwie grupy wolontariuszy: www.wroclaw.pl/osmiu-wspanialych-wroclawia-2016

Informacje o konkursie www.edu.wroclaw.pl/wps/portal/edu-dev/main22/news/konkurs_osmiu_wspanialych

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy przesyłać do 18 stycznia do Departamentu Edukacji (Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych) ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław z dopiskiem „Ośmiu Wspaniałych” lub dostarczyć osobiście (ul. G. Zapolskiej 4, pok 439, w godz. 7.45-15.45)Kalendarium
Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

25 października 2016 Zgłoszenie Wrocławia do XXIII edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych – do Fundacji „Świat na Tak”
do 18 stycznia 2017 Zgłaszanie uczniów do udziału we wrocławskiej edycji konkursu.
6-9 lutego 2017 Rozmowy eliminacyjne uczestników z Jury Konkursu
27 marca 2017 Wrocławska Gala Konkursu – Ogłoszenie wyników
6-7 kwietnia 2017 Eliminacje Ogólnopolskie w Warszawie
17-19 czerwca 2017 Wielka Gala Ogólnopolska Konkursu  w  Gdańsku
Anna Bytońska
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia

50-107 Wrocław, Rynek-Ratusz 7-9
kom.: +48 664 151 678
tel.:     +48 71 777 84 66


Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->