Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (21.06.2014)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral — prezes Koła Wrocławskiego TPBA   
piątek, 06 czerwca 2014 15:45
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Zarząd Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta serdecznie zaprasza Członków naszej organizacji na Zebranie Koła, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania o godz. 9:00. Zebranie rozpocznie się Mszą święta.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przesłać do wglądu sprawozdania finansowego za rok 2013, ponieważ jest ono aktualnie przedmiotem kontroli biegłego rewidenta zgodnie z wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie sprawozdania z działalności Koła za poprzedni rok oraz preliminarz wydatków w roku 2014 obszernie zaprezentowane będą w trakcie zebrania.

Proszę również uczynić zebranie okazją do opłacenia składek członkowskich.

Proponowany porządek Zebrania:

1) Msza św. w kaplicy schroniska;

2) Otwarcie oficjalnej części zebrania — Prezes Koła;

3) Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;

4) Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjna;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w roku 2013;

7) Sprawozdanie finansowe za 2013;

8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2013;

9) Dyskusja nad sprawozdaniami;

10) Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2013 oraz uchwała o przeksięgowaniu wyniku finansowego za roku 2013 w koszty roku 2014;

11) Przedstawienie planu pracy Koła w 2014;

12) Przedstawienie preliminarza wydatków Koła na rok 2014 i głosowanie nad jego przyjęciem;

13) Wolne wnioski i propozycje uchwał;

14) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;

15) Głosowanie nad uchwałami i wnioskami;

16) Zakończenie zebrania (przewidywana godzina zakończenia — 14:00).

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w Kole Wrocławskim, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail na stronie: www.BratAlbert.wroclaw.pl/LISTONOSZ — odwzajemnimy się regularnymi (przynajmniej raz w miesiącu) wiadomościami o codziennej pracy w prowadzonych przez nas placówkach św. Brata Alberta.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

 

Do Członków Koła powyższa korespondencja została wysłana także pocztą tradycyjną.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->