Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (08.03.2014)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral — prezes Koła Wrocławskiego TPBA   
piątek, 21 lutego 2014 10:14
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 8 marca 2014 (sobota) w naszym Schronisku dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania o godz. 10:00. Potrzeba odbycia spotkania wynika z konieczności wyboru przez Zebranie Koła podmiotu uprawnionego do zbadania naszego rocznego sprawozdania finansowego. Zarząd Koła nie może dokonać tego wyboru, bo zgodnie z art. 66.4. Ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości, jest to czynność zastrzeżona dla "organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowego jednostki". W przypadku Koła Wrocławskiego jest to kompetencja Zebrania Koła. Przepisem prawa, z którego wynika dla nas powinność poddania badaniu sprawozdania finansowego Koła przez biegłego rewidenta, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Proszę o zrozumienie dla tych okoliczności i przybycie na Zebranie.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Przedstawienie propozycji cenowych ze strony firm, które odpowiedziały na nasze zapytanie ofertowe dotyczące audytu sprawozdań finansowych Koła za lata 2012–2013.

6. Głosowanie nad wyborem oferty.

7. Wystąpienie Prezesa na temat bieżących wydarzeń w Kole Wrocławskim oraz zapowiedź najbliższych działań.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Głosowanie nad propozycjami wniosków i uchwał.

10. Zakończenie obrad (ok. godz. 11:30).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

 

Do Członków Koła powyższa korespondencja została wysłana także pocztą tradycyjną.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->