Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA 21.12.2012
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 07 grudnia 2012 17:30

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 (piątek) w Schronisku dla Mężczyzn, ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 17:00. Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Wystąpienie Prezesa na temat najważniejszych wydarzeń w Kole Wrocławskim w 2012 oraz przewidywanych działań w 2013.

6. Przedstawienie sytuacji finansowej Koła na dzień 30.11.2012 - koszty i wpływy

7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja i wolne wnioski

9. Głosowanie nad propozycjami wniosków i uchwał

10. Zakończenie obrad (ok. godz. 18:30)

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Wrocław, 7 grudnia 2012 r.
Szanowny Pan/Pani
Zarząd Wrocławskiego Koła serdecznie zaprasza na Zebranie
Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012r. w Schronisku dla
Mężczyzn, ul. Bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 17.00.
Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń
i podzielenia się opłatkiem.
Proponowany porządek zebrania:
1. Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Wystąpienie Prezesa na temat najważniejszych wydarzeń w Kole
Wrocławskim w 2012r. oraz przewidywanych działań w 2013r.
6. Przedstawienie sytuacji finansowej Koła na dzień 30.11.2012r. - koszty
i wpływy
7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Głosowanie nad propozycjami wniosków i uchwał
10. Zakończenie obrad ( ok. godz. 18.30 ).
Z alberryńskim pozdrowieniem ZKo^a Wrocławskiego
flMll
nder Pindral
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->