Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Wrocławskiego TPBA 12.05.2012
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
środa, 02 maja 2012 16:01

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Wrocławskiego Koła zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła odbędzie się 12 maja 2012 r. (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn na ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Proszę rozważyć kandydowanie do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpocznie się mszą św. o godz. 9:00. Przewidywane zakończenie zebrania godz. 13:30. Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1. Msza św. w kaplicy schroniska

2. Otwarcie oficjalnej części zebrania - powitanie

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwal i Wniosków

4. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła

5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kota za okres kadencji

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10. Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2011 r. oraz uchwałą o przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2011 r. w koszty 2012 r.

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła

12. Wybór Prezesa Koła

13. Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu Koła

14. Wybór członków Zarządu Koła

15. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

16. Wybór Komisji Rewizyjnej Koła

17. Dyskusja na temat kierunków działalności Koła w nowej kadencji

18. Propozycje uchwał i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

20. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami

21. Wystąpienie nowego Prezesa Koła

22. Zakończenie obrad

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->