Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o Zebraniu Koła Wrocławskiego TPBA (08.06.2024)
Autorstwo / redakcja: Rafał Peroń   
poniedziałek, 27 maja 2024 18:10
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie i Członkinie Koła!

Zarząd Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła odbędzie się 08 czerwca 2024 r. (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu.   Proszę rozważyć kandydowanie do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej.   Zebranie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 9:00.   Przewidywanie zakończenie zebrania — godz. 14:00.   Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1.   Msza święta w kaplicy Schroniska.

2.   Otwarcie oficjalnej części Zebrania — powitanie.

3.   Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.

4.   Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w 2023 roku oraz przypomnienie najważniejszych wydarzeń w Kole w okresie trwania kadencji.

7.   Sprawozdanie finansowe za 2023 rok i prezentacja wyniku audytu.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2023 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

9.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.   Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2023 oraz uchwałą o przeznaczeniu zysku za rok 2023 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

11.   Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

12.   Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła.

13.   Wybór Prezesa Koła.

14.   Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Koła.

15.   Wybór członków Zarządu Koła.

16.   Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

17.   Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków pracy i płacy tych członków Zarządu Koła, którzy są zatrudnieni etatowo w Kole Wrocławskim.

19.   Podjęcie uchwały o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Koła w sprawach pracowniczych wobec członków Zarządu zatrudnionych w Kole.

20.   Dyskusja na temat kierunków działalności Koła w nowej kadencji 2024–2028.

21.   Propozycje uchwał i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

22.   Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

23.   Wystąpienie nowego Prezesa Koła.

24.   Zakończenie Zebrania Koła.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Rafał Peroń,
Prezes Koła Wrocławskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana do każdego członka Koła Wrocławskiego TPBA listem papierowym na adres podany w deklaracji członkowskiej.   Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->