Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu członków Koła Wrocławskiego TPBA (17.12.2016)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 02 grudnia 2016 18:52
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Wrocławskiego Koła serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016 r. w Schronisku przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 9:30. Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem, co nastąpi zaraz po Mszy świętej.

Proponowany porządek zebrania:

– Przywitanie uczestników i otwarcie zebrania

– Wybór przewodniczącego zebrania i powołanie protokolanta

– Stwierdzenie prawomocności zebrania przez przewodniczącego

– Przyjęcie porządku zebrania

– Wystąpienie Prezesa na temat najważniejszych wydarzeń w Kole Wrocławskim w 2016r. oraz przewidywanych działań w 2017 r.

– Przedstawienie sytuacji finansowej Koła na dzień 31.10.2016 r. — koszty i przychody

– Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej

– Dyskusja i wolne wnioski

– Głosownie nad wyborem oferty dotyczącej wykonania badania sprawozdania finansowego Koła za rok 2016

– Głosowanie w sprawie zatrudnienia członka Zarządu Barbary Jarząbek na stanowisku zastępcy dyrektora zarządzającego Koła Wrocławskiego i ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Koła w sprawach pracowniczych i ewentualnych sporach.

– Głosowanie nad stawką wynagrodzenia dla członków Zarządu zatrudnionych na stanowiskach dyrektora zarządzającego Koła Wrocławskiego i zastępcy Dyrektora Zarządzającego.

– Głosowanie nad propozycjami pozostałych wniosków i uchwał

– Zakończenie obrad (około godz. 12:30).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->