Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Wrocławskiego TPBA (18.06.2016)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 03 czerwca 2016 12:27
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Wrocławskiego Koła zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła odbędzie się 18 czerwca 2016 r. (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn na ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Proszę rozważyć kandydowanie do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:30. Przewidywane zakończenie zebrania godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1. Msza św. w kaplicy Schroniska.

2. Otwarcie oficjalnej części Zebrania - powitanie.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za okres kadencji 2012–2016.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2015 r. oraz uchwałą o przeksięgowaniu wyniku finansowego za 2015 r. w koszty 2016 r.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

11. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła.

12. Wybór Prezesa Koła.

13. Zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu Koła.

14. Wybór członków Zarządu Koła.

15. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

16. Wybór Komisji Rewizyjnej Koła.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Zarządzającego.

18. Dyskusja na temat kierunków działalności Koła w nowej kadencji 2016–2020.

19. Propozycje uchwał i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

21. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

22. Wystąpienie nowego Prezesa Koła.

23. Zakończenie obrad.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->