Brak rozstrzygnięcia dla zapytania ofertowego na usługi szkoleń zawodowych w projekcie „Start w dorosłość” (25.04.2018)
środa, 25 kwietnia 2018 21:01

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. „Start w dorosłość” nr RPDS.09.01.02-02-0007/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, nie dokonano wyboru Wykonawcy, a zapytanie pozostawiono jako nie rozstrzygnięte. Kwoty wskazane przez Oferentów nie mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->