Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na indywidualne doradztwo zawodowe w projekcie „Start w dorosłość” (13.02.2018)
wtorek, 13 lutego 2018 14:55

Zamawiający — Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie — informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. „Start w dorosłość” (nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 — w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny i kryterium doświadczenia.

Wykonawca, który został wybrany w postępowaniu, to:

Pracowania Edukacyjna Kala — Bożena Nowak ul. Przemyska 33, 54-033 Wrocław.

Liczba uzyskanych punktów — 100 z ceną 45,00 zł brutto za godzinę (17.550,00 zł brutto za 390 h, część I — 195 h i cześć II — 195 h).

Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie, jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->