Zapytanie ofertowe na catering w projekcie „Start w dorosłość” (08.11.2017)
środa, 08 listopada 2017 16:02

W związku z realizacją projektu pn. „Start w dorosłość” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0007/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej według poniższych załączników:

20171108__zapyt_ofertowe_CATERING_Start-w-doroslosc.docx
20171108__zapyt_ofertowe_CATERING_Start-w-doroslosc.pdf

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->