Wsparcie od A do Z

Od A do Z

Od 3 września 2012 roku w Kole Wrocławskim TPBA trwa projekt: "Wsparcie od A do Z — aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta" (nr  projektu  WND- POKL.07.02.01-02-052/12).

Projekt jest dofinansowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i ma na celu integrację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest do 2015 roku i składa się z trzech edycji. W każdej z nich weźmie udział 35-osobowa grupa bezdomnych kobiet i mężczyzn. Pierwsza edycja trwała od października 2012 do października 2013 roku.

Dzięki uczestnictwu w projekcie podopieczni wrocławskich schronisk i noclegowni mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe oraz nabyć umiejętności pozwalających na właściwe poruszanie się na rynku pracy. W celu uzyskania założonych celów projektu uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach podnoszących ich kompetencje społeczne i zawodowe.

W pierwszej fazie projektu podopieczni uczestniczą w etapie aktywizacji (listopad–grudzień).
• Drugą fazą jest etap treningów pracy i doradztwa zawodowego (styczeń–luty).
W trzeciej fazie uczestnicy odbywają etap szkoleń zawodowych (marzec–kwiecień).
W fazie czwartej uczestnicy biorą udział w etapie staży zawodowych (maj–październik).

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Adres strony projektu: www.adoz.BratAlbert.wroc.pl

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online


Akompaniator — anioł stróż czy specjalista od pomagania?
Autorstwo / redakcja: Joanna Kot   
niedziela, 07 września 2014 12:43
Przewodnik Akompaniatora

Metoda towarzyszenia to podstawowa metoda wykorzystywana w projekcie „Wsparcie od A do Z” w indywidualnej pracy z uczestnikami projektu. Metoda ta stawia w centrum człowieka i jego konkretny problem, zakłada stałe wsparcie i towarzyszenie, które ma na celu skuteczną naukę poszukiwania pracy, a także pomoc w odzyskaniu umiejętności pełnienia ról społecznych. Metoda realizowana jest poprzez regularne spotkania uczestnika z akompaniatorem według następujących etapów: pierwszy kontakt, aktywne słuchanie, ocena sytuacji — diagnoza, towarzyszenie i wsparcie

Więcej…
 
Wojciech Jakielaszek: EFS zmienił moje życie, wywrócił je do góry nogami!
Autorstwo / redakcja: Wojciech Jakielaszek   
wtorek, 08 lipca 2014 16:31
Wojciech Jakielaszek w projekcie A do Z

A więc EFS diametralnie zmienił moje życie, po prostu wywrócił je do góry nogami — ale od początku… Był sierpień 2012 roku. Był to czas, gdy pracowałem na fermie drobiu w Groblicach. Robiłem tam paszę dla 8 tys. kur, karmiłem je, poiłem, zbierałem jajka, sortowałem i pakowałem do pudełek, dbałem o sprzęt i maszyny, usuwałem wszelkie awarie. Na terenie fermy miałem służbowe mieszkanie, ale któregoś dnia moje życie legło w gruzach. Właściciele fermy doszli do wniosku, że dalsze prowadzenie interesu nie jest opłacalne i przerwali produkcję, po czym wymówiono mi pracę i mieszkanie…

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z"
Autorstwo / redakcja: Joanna Kot   
wtorek, 25 lutego 2014 22:16

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

Więcej…
 
Zimowy kurs komputerowy dla uczestników projektu aktywizacji
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
wtorek, 11 lutego 2014 18:07
Zajęcia z podstaw obsługi komputerów dla podopiecznych Wrocławskiego Koła TPBA (2013)

W styczniu i lutym 2014 w Pracowni Komputerowej dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko we Wrocławiu trwają zajęcia komputerowe z podstaw obsługi komputerów w ramach projektu "Wsparcie od A do Z". Podczas warsztatów podopieczni placówek Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zdobywają praktyczną wiedzę potrzebną do użycia komputera w celu np. napisania dokumentu (listu, podania, życiorysu), posługiwania się pocztą elektroniczną czy wyszukiwania informacji w Internecie…

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 2 z 4
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->