Wsparcie od A do Z

Od A do Z

Od 3 września 2012 roku w Kole Wrocławskim TPBA trwa projekt: "Wsparcie od A do Z — aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta" (nr  projektu  WND- POKL.07.02.01-02-052/12).

Projekt jest dofinansowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i ma na celu integrację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest do 2015 roku i składa się z trzech edycji. W każdej z nich weźmie udział 35-osobowa grupa bezdomnych kobiet i mężczyzn. Pierwsza edycja trwała od października 2012 do października 2013 roku.

Dzięki uczestnictwu w projekcie podopieczni wrocławskich schronisk i noclegowni mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe oraz nabyć umiejętności pozwalających na właściwe poruszanie się na rynku pracy. W celu uzyskania założonych celów projektu uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach podnoszących ich kompetencje społeczne i zawodowe.

W pierwszej fazie projektu podopieczni uczestniczą w etapie aktywizacji (listopad–grudzień).
• Drugą fazą jest etap treningów pracy i doradztwa zawodowego (styczeń–luty).
W trzeciej fazie uczestnicy odbywają etap szkoleń zawodowych (marzec–kwiecień).
W fazie czwartej uczestnicy biorą udział w etapie staży zawodowych (maj–październik).

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Adres strony projektu: www.adoz.BratAlbert.wroc.pl

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online


Zapytanie ofertowe dot. doradztwa prawnego dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z" [ARCHIWUM]
Autorstwo / redakcja: Krzysztof Pawłuszko   
czwartek, 21 lutego 2013 11:37

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ARCHIWUM — ogłoszenie nieaktualne:] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa prawnego dla uczestników projektu.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe dot. usługi rozliczania projektu "Wsparcie od A do Z" [ARCHIWUM]
Autorstwo / redakcja: Krzysztof Pawłuszko   
czwartek, 31 stycznia 2013 15:37

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ARCHIWUM — ogłoszenie nieaktualne:] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi rozliczania projektu.

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe dot. wyboru koordynatora projektu "Wsparcie od A do Z" [ARCHIWUM]
Autorstwo / redakcja: Krzysztof Pawłuszko   
piątek, 25 stycznia 2013 14:08

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ARCHIWUM — ogłoszenie nieaktualne:] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru koordynatora projektu.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 4 z 4
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->