Superwizja jako narzędzie wsparcia i rozwoju kompetencji osób pracujących z ludźmi bezdomnymi
Autorstwo / redakcja: Krzysztof Pawłuszko   
poniedziałek, 27 czerwca 2011 18:07

FIOW dniu 1 maja 2011 r. w naszym Kole ruszył projekt skierowany do pracowników noclegowni przy ul. Małachowskiego 15 oraz schroniska znajdującego się na ul. Bogedaina 5. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich…

Sam pomysł wprowadzenia superwizji jako elementu wykonywanej na co dzień pracy z ludźmi bezdomnymi jest inicjatywą kilku pracowników TPBA. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy i zarazem innowacyjny, ponieważ dotychczas w Polsce opiekunowie placówek zajmujących się pomocą osobom wykluczonym społecznie nie superwizowali własnej pracy.

Najczęściej po tego rodzaju narzędzie samodoskonalenia własnych kompetencji sięgają (standardowo) psychoterapeuci lub psycholodzy. Uczestniczymy więc w nowym jak dla nas doświadczeniu, którego podstawowym celem ma być uzyskanie wsparcia merytorycznego, psychologicznego i emocjonalnego dla wykonywanej pracy. Rezultaty udziału w superwizji mają służyć w pierwszej kolejności personelowi placówek, w dalszej (według założenia systemowego) mają przekładać się na jakość i efektywność świadczonej przez nas pomocy wobec podopiecznych.

Czy zakładane cele i ich rezultaty zostaną osiągnięte, tego na tym etapie projektu nie wiemy. Nie znamy również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy superwizja jest właściwą metodą wsparcia i rozwoju kompetencji opiekunów pracujących z ludźmi bezdomnymi. Na te pytania będziemy jednak starać się odpowiedzieć do końca roku 2012. Łącznie czeka nas 16 miesięcy ciekawej przygody (uwzględniając czas wakacyjny), pod okiem wykwalifikowanych superwizorów, z którymi będziemy spotykać się na comiesięcznej superwizji grupowej i indywidualnej.

Bieżące informacje dotyczące projektu, jego przebiegu i rezultatów będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej oraz w biuletynie wewnętrznym publikowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Autor: Krzysztof Pawłuszko, koordynator projektu

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->