Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleń zawodowych w projekcie „Aktywni bez barier” (17.04.2018)
wtorek, 17 kwietnia 2018 19:16

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleń zawodowych dla uczestników projektu. W załączeniu treść zapytania:

SZKOLENIA-16-04-2018-ABB.doc
SZKOLENIA-16-04-2018-ABB.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta · Koło Wrocławskie,
ul. Bogedaina 5,
50-514 Wrocław,
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->