Zaproszenie na dyskusję "z" Edytą Stein i Bonhoefferem w Schronisku na Tarnogaju (26.11.2014)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
sobota, 15 listopada 2014 16:51

Podczas cyklu „Diakonia we Wrocławiu” chcemy rozmawiać o znaczeniu diakoni — posługi drugiemu człowiekowi.

Cztery spotkania odbywają się w miejscach związanych z pracą socjalną, diakonią, caritas we Wrocławiu – istniejących przy wspólnotach wyznaniowych oraz niezależnie od nich. Do współorganizowania spotkań zaproszono osoby związane z działalnością Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenia Ostoja, Ekumenicznej Stacji Opieki, Fundacji Dom Pokoju.

Chcemy wspólnie z nimi czytać teksty Dietricha Bonhoeffera, Benno Jacoba, Edyty Stein i Kathariny Staritz, poszukując w nich inspiracji do odpowiedzi na pytania jak np.:

Dlaczego wykonujemy tę pracę?

Co znaczy diakonia, caritas lub praca socjalna i na czym to działanie polega?

Jakie kłopoty pojawiają się w takiej pracy?

Czy praca np. w szpitalu katolickim różni się od pracy w szpitalu państwowym?

Czy edukacja, praca w szkołach jest pracą diakonalną?

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać czytając teksty naszych czterech teologów i rozmawiając i dzieląc się doświadczeniami pracy w ich duchowej obecności. Rozmawiał będzie z nami m. in. Aleksander Pindral, prezes Koła Brata Alberta we Wrocławiu.

Do rozmowy zapraszamy wszystkich, od których ta praca zależy!

Misją Fundacji Dom Pokoju jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej historii i tożsamości, tolerancyjnego, otwartego na dialog i przede wszystkim zdolnego do wyrażania siebie i obrony własnych wartości i godności innych ludzi (civil courage), aktywnie uczestniczącego w życiu świata jak i lokalnej społeczności. Najważniejszym aspektem tej misji jest akcentowanie znaczenia relacji między człowiekiem a wspólnotami, w których funkcjonuje, oraz ukazywanie, w jaki sposób instytucje publiczne pomagają lub powinny pomagać we właściwym ich kształtowaniu. Od 2008 roku Fundacja jest podmiotem organizującym dyskusję nt. rewitalizacji społeczno gospodarczej jednej z najbardziej zaniedbanych dzielnic Wrocławia-Nadodrza realizując projekty dotyczące dziedzictwa i tożsamości, poprzez animację lokalnej społeczności i konsultację projektów Gminy Wrocław.

Dyskusja odbędzie się w środę 26 listopada 2014 o godz. 19:00 w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu, ul. bp. Bogedaina 5. Zapraszamy!

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->