Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Prezydent RP Andrzej Duda nagrodził br. Jerzego Marszałkowicza (09.12.2016)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
piątek, 09 grudnia 2016 22:19

Podstawę nowoczesnego społeczeństwa i państwa stanowi solidarność wewnątrzspołeczna, ukierunkowanie na budowę dobra wspólnego i poczucia wspólnoty, z której nikt nie jest wykluczony — powiedział Prezydent RP Andrzej Duda na gali I edycji nagrody „Dla Dobra Wspólnego” 9 grudnia 2016 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wziął w niej udział wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

— Coś, co jest niezwykle cenne, a właściwie można powiedzieć stanowi podstawę, dla mnie osobiście, nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnego państwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ta solidarność wewnątrzspołeczna to ukierunkowanie na takie działanie, które buduje dobro wspólne, a zarazem buduje poczucie wspólnoty, z której nikt nie jest wykluczony, do której należy każdy, kto chce do niej przynależeć — podkreślił prezydent.

Im więcej polskich obywateli będzie działało w organizacjach zajmujących się pomocą innym, tym bardziej będziemy mogli mówić, że jesteśmy społeczeństwem obywateli — powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że w każdym państwie i każdej organizacji, które uważają się za demokratyczne, działalność na rzecz dobra wspólnego jest niezwykle ważna.

— To jest swoisty papierek lakmusowy, to właśnie na ile państwo i społeczeństwo jest obywatelskim, czyli takim, które się angażuje w sprawy społeczne, które się interesuje swoim otoczeniem, bliźnimi, które działa w sposób inkluzywny, starając się likwidować bariery, starając się ze wszech miar likwidować wykluczenie — powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda podziękował przedstawicielom nagrodzonych organizacji za to, że "zarażają swoją gorliwością i wielkim sercem innych ludzi". Podkreślił, że im więcej polskich obywateli będzie działało w organizacjach zajmujących się pomocą innym i "nie będzie odwracało głowy, gdy widzi wolontariuszy działających na rzecz dobra wspólnego", tym bardziej będziemy mogli mówić, że jesteśmy społeczeństwem obywateli.

Decyzją Prezydenta RP laureatami Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” zostali:

•  W kategorii „Człowiek”: Jan Arczewski — od 1986 roku prowadzi Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych.

•  W kategorii „Dzieło”: Fundacja Court Watch Polska — projekt obywatelski monitoringu sądów.

•  W kategorii „Instytucja”: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

•  NAGRODA SPECJALNA: Brat Jerzy Adam Marszałkowicz

W uznaniu wybitnych zasług i dokonań obejmujących swym wymiarem więcej niż jedną kategorię Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej jednemu z nominowanych.

Sentymentalnie związany z Zagłobicami pod Tarnowem, gdzie jako przedostatnie z siedmiorga dzieci Adama i Zofii z domu Turnau przyszedł na świat 19 stycznia 1931 roku. Pochodzi z ziemiańskiej, patriotycznej rodziny, która ukształtowała mu sposób myślenia o bliźnim.

2 listopada 1981 roku udało się zarejestrować Towarzystwo Pomocy Bezdomnym im. Adama Chmielowskiego, jako katolicką organizację dobroczynną. Na nadanie jej imienia Brata Alberta początkowo władze komunistyczne nie chciały udzielić pozwolenia.

Za zgodą ks. Kard. Henryka Gulbinowicza Brat Jerzy zamieszkał z bezdomnymi w pierwszym utworzonym we Wrocławiu schronisku. W 1988 roku został kierownikiem nowego schroniska w Bielicach pod Opolem, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego dzieląc pokój z bezdomnymi.

   

Źródło: www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-dla-dobra-wspolnego/aktualnosci/art,3,prezydent-wreczyl-nagrody-dla-dobra-wspolnego.html

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->