Ministerium Kultury w MiserArt: seminarium programowe ESK 2016 na temat społecznego wymiaru kultury
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
piątek, 15 maja 2015 17:17

Od kilku miesięcy w naszym MiserArt — strefie kultury w labiryncie wykluczenia — mają miejsce spotkania seminaryjne Ministerium Kultury w ramach przygotowań do roku 2016, kiedy to Wrocław będzie jedną z Europejskich Stolic Kultury. Seminarium poświęcone jest wykluczeniom oraz społecznemu wymiarowi kultury.

– Ministerium, nie mylić z Ministerstwem Kultury, to zgodnie z łacińskim źródłosłowem „służba, służebność, usłużność”. Chodzi więc o próbę przebudowania mechanizmów uczestnictwa w kulturze, tak by uwypuklić jej społeczną, służebną funkcję – wyjaśniał na pierwszym spotkaniu Jarosław Fret. Dodał, że to nie będzie typowy, jednorazowy „projekt”, „program”, a tym bardziej „wydarzenie”, ale proces, w którym Europejska Stolica Kultury się zaangażuje współpracując z instytucjami i organizacjami, które chcą pomagać obywatelom w wychodzeniu z wykluczenia kulturowego.

Wszystkie instytucje, które chcą włączyć się w działania Ministerium Kultury zapraszamy na drugie spotkanie, w formie „world cafe” – ponownie w przestrzeni MiserArt — Strefie Kultury w Labiryncie Wykluczenia, przy ul. Cybulskiego 35A. Zależy nam na obecności i wypowiedziach instytucji i wszelkich organizacji czy stowarzyszeń, ponieważ będziemy zbierać rekomendacje dotyczące przede wszystkim działań zwalczających mechanizmy wykluczenia w kulturze. Liczymy na pomysły, wynikające z Państwa wiedzy i doświadczenia, propozycji projektów przecinających, unaoczniających i porządkujących problemy związane z uczestnictwem w kulturze. Wynikiem rozmów będą rekomendacje, które przedstawimy podczas kolejnego spotkania – 12 maja, innym instytucjom kultury Wrocławia.

Mile widziane będą również zaproszone przez Państwa kolejne instytucje i jednostki, które chciałyby wziąć udział w rozmowach i współtworzyć propozycje dotyczące przeciwdziałaniu wykluczenia z kultury, poprawy społecznego wymiaru jej funkcjonowania oraz poszerzania kręgu ludzi uczestniczących w kulturze.

Siedziba MiserArt to mikro-laboratorium kulturotwórcze, w którym dzięki współpracy pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, Fundacją Jubilo oraz Parlamentem Młodzieży Wrocławia powstaje dla, a przede wszystkim z osobami wykluczonymi, nowa przestrzeń tożsamości, miejsce o charakterze twórczym, odmieniające continuum wykluczenia w continuum kulturowej inkluzji.

Fot. www.facebook.com/MiserArt

Źródło: www.wroclaw2016.pl/ministerium-kultury-ii-seminarium-programowe-esk-2016-na-temat-spolecznego-wymiaru-kultury

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->