W roku 2019 kontynuujemy współpracę z Fundacją Dbam o Zdrowie (DOZ)
środa, 03 kwietnia 2019 10:33

Budżet projektu „Ambulatorium Uliczne 2019 — komponent farmakologiczny w mikrosystemie wsparcia osób wykluczonych w sytuacji bezdomności” wynosi w tym roku 120 tys. zł.   Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta znalazło się wśród laureatów Konkursu Grantowego „Razem Możemy Więcej!” (RMW) wyłonionych przez Fundację Dbam o Zdrowie (DOZ) spośród organizacji i instytucji w całej Polsce.   Spotkanie inaugurujące odbyło się 21 lutego 2019 w Łodzi.   Projekt realizujemy do końca lutego 2020.

Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych materiałów medycznych poprzez dofinansowanie ich zakupu wśród osób w sytuacji bezdomności, przebywających w prowadzonych przez nas placówkach (łącznie we wszystkich placówkach dobowo przebywa ok. 700 osób), jak również osób w sytuacji „ulicznej bezdomności” (w metodzie outreach zapewnia się rocznie wsparcie ok. 400 osobom).   Dzięki projektowi realizowanemu z DOZ Fundacją Dbam o Zdrowie możliwe będzie skierowanie do osób, które z powodu bezdomności, ubóstwa i niedostatku, własnym staraniem nie mogą podjąć i kontynuować leczenia umożliwiającego im powrót do zdrowia, specjalistycznego pakietu wsparcia z zaopatrzeniem medycznym w postaci leków, umożliwiającego podjęcie i kontynuowanie leczenia, niezależnie od miejsca pobytu.

Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej!” co roku skierowany jest do organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.   W ramach Konkursu DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie istotnego problemu, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.   Projekty konkursowe ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym — przewlekle lub ciężko chorym dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Dzięki wspólnie podjętym działaniom, osoby doświadczające bezdomności w naszym Kole otrzymują stałe wsparcie w zakupie leków i środków medycznych.

Projekt jest realizowany od 01.03.2019 do 29.02.2020 w ramach VII edycji Konkursu Grantowego „Razem Możemy Więcej!”, organizowanego przez DOZ Fundację Dbam o Zdrowie.   Więcej na temat Konkursu:  http://fundacja.doz.pl/projekty/granty

Fundacja Dbam o Zdrowie

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->