W roku 2017 również otrzymaliśmy wsparcie Fundacji Dbam O Zdrowie (DOZ)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
piątek, 05 maja 2017 15:55

Budżet projektu „Ambulatorium Uliczne — komponent farmakologiczny w mikro systemie wsparcia” wynosi w tym roku 90 tys. zł. Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta znalazło się wśród 59 laureatów wyłonionych przez Fundację spośród organizacji i instytucji w całej Polsce. Łączna wartość dofinansowanych przez Fundację projektów wyniosła 1 806 400 zł. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się 28 lutego 2017 r. w Łodzi. Projekt realizujemy od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych materiałów medycznych poprzez dofinansowanie ich zakupu dla osób w sytuacji bezdomności, przebywających w prowadzonych przez nas placówkach (łącznie we wszystkich placówkach dobowo przebywa ok. 700 osób), jak również osób w sytuacji „ulicznej bezdomności” (w metodzie outreach zapewnia się rocznie wsparcie ok. 400 osobom). Dzięki projektowi realizowanemu z DOZ Fundacją Dbam O Zdrowie możliwe będzie skierowanie do nich specjalistycznego pakietu wsparcia z zaopatrzeniem medycznym w postaci leków, umożliwiającego podjęcie i kontynuowanie leczenia, niezależnie od miejsca pobytu. Sposobem osiągnięcia celu będzie podtrzymywanie i doskonalenie skoordynowanego mikrosystemu wsparcia skierowanego na ochronę zdrowia beneficjentów, którzy z powodu bezdomności, ubóstwa i niedostatku, własnym staraniem nie mogą podjąć i kontynuować leczenia umożliwiającego im powrót do zdrowia.

Konkurs Grantowy „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” co roku kierowany jest do organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Dzięki wspólnie utworzonym projektom ich beneficjenci otrzymują stałe wsparcie w zakupie leków i środków medycznych. W ramach Konkursu DOZ Fundacja Dbam O Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie istotnego problemu, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->