Fundacja Dbam o Zdrowie wspiera Koło Wrocławskie TPBA również w roku 2014
Jak możesz pomóc? - Jak możesz pomóc?
Fundacja Dbam o Zdrowie

Fundacja Dbam o Zdrowie z siedzibą w Warszawie wspiera podopiecznych Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta również w roku 2014! Umowa podpisana 13 marca 2014 umożliwia wspólną realizację projektu charytatywnego "Razem możemy więcej!" w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej — celem jest niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych materiałów medycznych poprzez dofinansowanie ich zakupu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji wielu mieszkańców naszych schronisk i noclegowni św. Brata Alberta, którzy dzięki Fundacji nie muszą odtąd czekać na promesę ich refundowania ze środków pomocy społecznej czy wręcz obawiać się zaistnienia ryzyka, że leki te nie będą refundowane.

Fundacja „Dbam o Zdrowie” już po raz trzeci nagrodziła grantami najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków. Organizacje społeczne z całej Polski otrzymały łącznie 1 milion złotych. Do tegorocznej, trzeciej już edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Także tradycją stało się coroczne spotkanie z Laureatami konkursu w Łodzi, które odbyło się 13 marca 2014 r. Tym razem miało ono miejsce w pięknych pofabrycznych wnętrzach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, dzięki gościnności Dyrektora Muzeum, Pana Marcina Oko, który przedstawił zaproszonym gościom krótką historię Białej Fabryki, a tym samym rozwoju Łodzi. Podczas spotkania odbyło się uroczyste podpisanie umów oraz wręczenie pamiątkowych czeków z przyznanym organizacji grantem.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! co roku skierowany jest do organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Dzięki wspólnie utworzonym projektom ich beneficjenci otrzymają stałe wsparcie w zakupie leków i środków medycznych. W ramach Konkursu Fundacja „Dbam o Zdrowie” dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Razem możemy więcej! - Fundacja Dbam o Zdrowie

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->