Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Koło Wrocławskie TPBA wśród laureatów konkursu grantowego Fundacji Dbam o Zdrowie
Jak możesz pomóc? - Jak możesz pomóc?

Dziękujemy Fundacji Dbam o Zdrowie za wsparcie dla naszych podopiecznych i włączenie naszego Koła Wrocławskiego TPBA do zaszczytnego grona laureatów Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Fundacja Dbam o Zdrowie przyznała granty o wartości 1,4 mln zł. 13 marca 2013 Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie.

Ta edycja Konkursu pod każdym względem okazała się rekordowa – pula środków przyznana na granty wzrosła o 800 tys. zł i wyniosła 1,4 mln zł. Także ilość organizacji, które przystąpiły do Konkursu zwiększyła się ponad dwukrotnie. Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! idealnie trafił w oczekiwania i potrzeby społeczne, o czym świadczy dwukrotny wzrost liczby organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. W tym roku do Konkursu przystąpiły aż 74 organizacje wobec 34 w poprzednim roku. Tak duże zainteresowanie skłoniło organizatorów do zwiększenia zaplanowanej puli środków. Ostatecznie wszystkie nagrodzone organizacje otrzymały granty o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł.

Wręczenie grantów i podpisanie umów z wyróżnionymi organizacjami odbyło się 13 marca br. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi. Uroczystość połączona była z częścią konferencyjną i wystąpieniami przedstawicieli organizacji, biorących udział w ubiegłorocznej edycji projektu. Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.

W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. W myśl hasła – Razem Możemy Więcej, projekt ma zachęcać do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które, choć na co dzień działają w różnych środowiskach i miejscach kraju, stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń projekt ma szansę stać się forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a nawet całkowitego zlikwidowania.

Wszystkie nagrodzone przez nas projekty są ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania terapii leków oraz innych środków medycznych – podkreśla Elżbieta Łacina, Wiceprezes Fundacji Dbam o Zdrowie. Pierwszy konkurs grantowy ogłoszony został w grudniu 2011 r. Organizacje, których wnioski zwyciężyły otrzymały wówczas wsparcie o łącznej wartości ponad 600 tys. zł. Zainicjowane w ramach Konkursu projekty umożliwiły organizacjom zintensyfikowanie pomocy dla obecnych beneficjentów lub objęcie wsparciem nowych potrzebujących. Oto lista wszystkich laureatów pierwszej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ:

Źródło: www.mocpomocy.pl/granty-2013/laureaci.html

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->