Podsumowanie wyników zbiórki publicznej Talerz Miłosierdzia 2013
Jak możesz pomóc? - Talerz Miłosierdzia

W okresie od 25 listopada do 30 grudnia 2013 została przeprowadzona przez Koło Wrocławskie TPBA zbiórka publiczna "Talerz Miłosierdzia" w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 10, 20 i 50 zł. Cegiełki były do nabycia w formie wysyłkowej, w naszych placówkach i na Jarmarku Bożonarodzeniowym na wrocławskim Rynku. Dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 12.421,35 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści pięć groszy) i został przeznaczony na zakup żywności, leków oraz opłatę rachunków za energię elektryczną i wodę. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom za wielkie zaangażowanie w przeprowadzenie tej akcji, a także Ofiarodawcom za hojne darowizny!