Zapytanie ofertowe dot. doradztwa indywidualnego-psychologicznego dla uczestników projektu "Wsparcie od A do Z" [ARCHIWUM]
Autorstwo / redakcja: Krzysztof Pawłuszko   
środa, 16 października 2013 17:37

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714[ARCHIWUM — ogłoszenie nieaktualne:] W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie od "A" do "Z" — Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”, prowadzonego w ramach Priorytet VII „Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym doradztwa indywidualnego-psychologicznego dla uczestników projektu.

Szczegóły w załączonym dokumencie: