Informacje TeDe o akcji "Talerz Miłosierdzia" TPBA (17.12.2012)
Jak możesz pomóc? - Talerz Miłosierdzia

Fragment programu "Informacje" Telewizji Dolnośląskiej TeDe z 17.12.2012 o akcji "Talerz Miłosierdzia" Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta: