Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę szkoleniową wraz z wynajmem sal w projekcie „Aktywni bez barier” (09.11.2018)
piątek, 09 listopada 2018 20:41

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi szkoleniowej wraz z wynajmem sal na potrzeby projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: nr RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 — Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryterium — ceny, kryterium atrakcyjności programu szkolenia oraz kryterium posiadania wpisu do RIS.

Jest to oferta firmy — Bartosz Berkowski Nestor Group Rynek 39–40, 58-100 Świdnica z liczbą punktów 96 i ceną oferty brutto 90 036,00 zł.   Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego.   W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
   
-->