Podziękowanie za 55.190,00 zł zebrane z 1% Waszych podatku za rok 2010
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
sobota, 05 listopada 2011 16:57

1% na organizację pożytku publicznego (opp)Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta składa serdeczne podziękowania za przekazanie w ramach rozliczenia podatku dochodowego za rok 2010 darowizny w postaci 1% podatku na rzecz naszej organizacji. Z tytułu tych wpłat otrzymaliśmy za pośrednictwem urzędów skarbowych kwotę 55.190,00 zł

Jest dla nas oczywiste, że na tę sumę składa się bardzo wiele drobniejszych kwot od wszystkich tych, którzy znajdują dla nas miejsce w swoich myślach i w swoim sercu. Nie chcielibyśmy tego miejsca nigdy stracić. Zapewniamy, że Wasze pieniądze mają ogromne znaczenie dla realizacji celu Towarzystwa, którym jest pomoc osobom bezdomnym i najuboższym. Zobowiązujemy się wydawać je mądrze.

Święty Brat Albert powiedział, że „ten jest dobry, kto chce być dobry". Dziękujemy, że skorzystaliście ze sposobności, aby dać wyraz swojej dobroci! Do podziękowań dopisują się podopieczni z naszych placówek, do których wszelka pomoc jest kierowana.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Koła Wrocławskiego TPBA
dr Aleksander Pindral

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
   
-->