Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Jubileusz 80. urodzin Brata Jerzego Marszałkowicza
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
środa, 19 stycznia 2011 16:06

„Boga nikt nigdy nie widział” — pisze święty Jan…

Jednakże poprzez „pouczenie” Chrystusa poznajemy Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka, w Jego miłości (philanthrōpia). W ten też sposób Bóg staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie „widzialny” w swoim miłosierdziu. Kto je widzi w Chrystusie, kto je w Nim znajduje, dla tego Bóg staje się w sposób szczególny „widzialny” — jako Ojciec bogaty w miłosierdzie.

Jan Paweł II, Dives in misericordia, r. 2

Jubileusz
Osiemdziesiątych Urodzin
Brata Jerzego Adama Marszałkowicza

Czcigodnemu Bratu Jerzemu —
najlepsze życzenia zdrowia,
Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej i świętego Brata Alberta
oraz wdzięczności podopiecznych,
którzy dzięki Dostojnemu Jubilatowi
mogą doświadczać tajemnicy Bożego miłosierdzia
i „widzieć” Boga działającego w ich życiu
przez posługę Naszego Drogiego Założyciela
i całego powołanego przez Niego Towarzystwa.

Z wyrazami najwyższego szacunku i pamięcią modlitewną —
w imieniu wszystkich podopiecznych i naszym:
Zarządu, członków, pracowników i wolontariuszy Koła Wrocławskiego TPBA —

dr Aleksander Pindral
Prezes Zarządu Koła Wrocławskiego TPBA

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->