Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Infolinia dla osób bezdomnych 800-292-137 prowadzona przez Koło Wrocławskie TPBA
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
środa, 19 listopada 2008 16:12

Infolinia dla osób bezdomnych 0-800-292-137 prowadzona przez Koło Wrocławskie TPBAInfolinia jest jednym z efektów kampanii „Pomagajmy dobrze” przygotowanej i realizowanej przy współudziale Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Stowarzyszenia „Ludzie ludziom”. Generalne przesłanie tej kampanii było takie, aby osoby chcące pomagać, nie czyniły tego rozdając pieniądze na ulicy tym, którzy o nie proszą, mówiąc, że potrzebują na jedzenie, na leki, itd. Kampania miała za cel upowszechnić informację, jak pomagać dobrze. Akcją informacyjną objęci byli również bezdomni i żebrzący. Te kategorie osób otrzymywały informację, gdzie mogą i powinny zwrócić się o pomoc.

We wszystkie te cele wpisuje się INFOLINIA. Uruchomiona została 24.06.2001 w Schronisku im. św. Brata Alberta prowadzonym przez Koło Wrocławskie TPBA. Obsługują ją pracownicy Schroniska w ramach swoich codziennych czynności zawodowych. Nie wyznaczamy osobnych dyżurów dla obsługi infolinii, a to z racji niewystarczającego poziomu zatrudnienia i stosunkowo niewielkiej ilości połączeń – w zależności od pory roku od 15 do 30 telefonów na dobę. Pracownicy najpełniej są przygotowani do udzielania informacji na temat możliwości uzyskania pomocy na terenie Wrocławia przez takie kategorie osób, jak: osoby bezdomne, osoby nie posiadające żadnych świadczeń, kobiety dotknięte przemocą domową. Infolinia służy również osobom chcącym nieść pomoc komuś, kto znalazł się w bardzo trudnej sytuacji bytowej lub chcącym spowodować interwencje określonych służb publicznych wobec drastycznych przypadków bezdomności ulicznej. Pracownicy udzielają informacji, a nawet porad w oparciu o wiedzę i doświadczenie nabyte w ramach pracy, a także w oparciu o posiadane Informatory cyklicznie wydawane przez różne podmioty. W użyciu jest Informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum ds. Rodziny nt. form i zasad przyznawania pomocy przez MOPS, Informator o organizacjach i instytucjach pomocowych działających na polu pomocy społecznej w województwie dolnośląskim, Informator o placówkach pomocy społecznej w Polsce, itp. Materiały te uzupełnione są o szereg fachowych publikacji nt. uprawnień osób wykluczonych społecznie. Dostępne są one m.in. w internecie na tematycznych stronach poświęconych tej kategorii osób, np. www.bezdomnosc.edu.pl.

Infolinia funkcjonuje przez cały rok, 24 godziny na dobę, telefonować można z terenu całej Polski. W przypadku prowadzonej przez Koło Wrocławskie Infolinii jest tak, że korzystają z niej najczęściej osoby bezdomne po to, aby dowiedzieć się o wolne miejsca w naszych placówkach (Prowadzimy ich 5, stanowi to bazę noclegową dla 450 osób. Przy skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych udzielamy schronienia nawet 600 osobom bezdomnym). Pytania dotyczą również warunków przyjęcia oraz adresów podobnych placówek na terenie gminy, województwa, a nawet kraju. Dzięki infolinii utrzymują z nami kontakt podopieczni, którzy przebywają w szpitalach i na terapii. Tą drogą mieszkańcy Wrocławia zgłaszają przypadki nocowania osób na ławkach, na klatkach schodowych (te informacje przekazywane są Straży Miejskiej), pytają gdzie mogą kierować kogoś w potrzebie, zgłaszają nam chęć przekazania odzieży, wyposażenia mieszkań, sprzętów AGD, itd.

Z infolinii korzystają także inne instytucje pomagające osobom bezdomnym i potrzebującym, tj. MOPS, Centrum Interwencji Kryzysowej, Policja, Straż Miejska. Pytania tych instytucji dotyczą wolnych miejsc w naszych placówkach, możliwości umieszczenia w nich kogoś, dotyczą także przebywania poszukiwanych osób.

Koło Wrocławskie TPBA cały czas upowszechnia numer Infolinii poprzez cykliczną informację w lokalnych środkach masowego przekazu(telewizja, radio prasa), w trakcie przeprowadzanych w ciągu roku zbiórek publicznych, którym towarzyszy rozdawanie ulotek. Okazją do tych działań jest również kampania pozyskania 1% podatku od osób fizycznych. Równoległe działania „promujące” infolinie prowadzi MOPS. Nr. infolinii można tez znaleźć na stronach internetowych instytucji porządku publicznego (Straż Miejska, Policja, itd.).

Jeżeli chodzi o finansowanie infolinii, to w kosztach tych partycypuje Gmina Wrocław. Prowadzenie infolinii jest jednym z dotowanych zadań wpisanych do umowy dwustronnej.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->