Zapytanie ofertowe na indywidualne doradztwo zawodowe w projekcie „Aktywni bez barier” (23.01.2018)
wtorek, 23 stycznia 2018 13:11

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie — zaprasza do złożenia oferty na indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu. W załączeniu treść zapytania:

20180123__zapytanie_doradca_zawodowy_AbB.docx
20180123__zapytanie_doradca_zawodowy_AbB.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta · Koło Wrocławskie,
ul. Bogedaina 5,
50-514 Wrocław,
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2018.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->