Aktywni bez barier — opis projektu
środa, 27 września 2017 18:12

Projekt „Aktywni bez barier” (nr RPDS.09.01.02-02-0008/17) realizowany w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie — Lidera i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminę Wrocław — Partnera

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja; Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Wartość projektu:
2 845 896,35 zł

Okres realizacji projektu:
od 01.09.2017 r. do 31.10.2019 r.

Skrócony opis projektu:

Projekt „Aktywni bez barier” skierowany jest do 90 osób bezdomnych (18K i 72M) biernych zawodowo lub bezrobotnych, które zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT WroF (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław). Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. Projekt zakłada 2 edycje trwające do 12 miesięcy, i obejmujące następujące formy wsparcia:

I i II ETAP - Zajęcia grupowe - aktywizujące podnoszące kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, oraz treningi kompetencji rynku pracy (czas trwania ok. 3–4 m-cy)

∎ zajęcia integracyjne - 32h ∎ zajęcia edukacji i profilaktyki zdrowotnej - 32h

∎ trening pracy zespołowej - 38h

∎ trening kompetencji społ. i osobistych niezbędnych na rynku pracy - 42h

∎ warsztaty poruszania się po rynku pracy: 9h

∎ kurs komputerowy: 150h

∎ warsztaty z pracodawcami: 9h

III ETAP - Szkolenia zawodowe (czas trwania ok. max. 2 m-ce, w zależności od szkolenia)

∎ realizowane w wymiarze 150 h, dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

IV ETAP - Staże zawodowe (czas trwania max. 6 m – cy)

∎ realizowane u pracodawców w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze, przez okres 6 m -cy , dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy na każdym z etapów projektu mają zapewnione wsparcie specjalistów:

∎ psychologa

∎ doradcy zawodowego

∎ prawnika

∎ akompaniatora

∎ terapeuty

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Uczestnikom biorącym udział w poszczególnych formach wsparcia przysługuje :

∎ bilet miesięczny –Urbancard

∎ posiłek

∎ ubezpieczenie NNW

∎ stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w kursie komputerowym - ( za 150 h – ok. 930 zł netto)

∎ stypendium z tytułu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym ( za 150 h – ok. 930 zł netto)

∎ stypendium stażowe (za każdy miesiąc ok. 1560 zł netto)

∎ możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i działaniach środowiskowych (min. wspólne wyjścia do kina , teatru, koncerty, pikniki

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i będzie się składać z następujących etapów:

• złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Wrocławskie
ul. Bogedaina 5 , 50 -514 Wrocław
telefon: 570 363 622, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.BratAlbert.wroclaw.pl/AktywniBezBarier

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

ul. Zachodnia 3 , 53-643 Wrocław tel. 71/ 78-23-584, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->