Pracownia Komputerowa im. Jacka Jureczko

Pracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko
(jednostka Koła Wrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta)

Pracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie)

 

adres:
ul. bp. Bogedaina 5,
50-514 Wrocław
(budynek biura Zarządu Koła)
GPS:  N51.082085, E17.066331
https://g.page/Pracownia-Komp-dla-Osob-Bezdomn?gm

tel./faks: 71 336 40 17
kontakt email

prowadzący (administrator): Oleg „Olgierd”

Pracownia jest otwarta w wymienione dni i godziny:
pn.–pt. (dni robocze)
10:00–16:00 (o ile aktualnie w Pracowni przebywa pracownik lub wolontariusz oraz nie trwają w niej zajęcia kursowe)
Pracownia jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowo w najbliższym czasie:
 • od 19 kwietnia 2021 do odwołania
 

Jacek JureczkoPracownia Komputerowa dla Osób Bezdomnych im. Jacka Jureczko, z której korzystać mogą także pracownicy i wolontariusze Koła Wrocławskiego TPBA, założona została przez ś. p. Jacka Jureczko w 2005 roku. To wyjątkowe miejsce powstało w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób bezdomnych i najuboższych. Jacek prowadził ją pod nazwą Centrum Szkoleniowe NON PROFIT, niestety w roku 2007 ciężko zachorował i po kilku miesiącach choroby zmarł.

Towarzystwo uhonorowało jego pamięć i zasługi 23 maja 2009 roku — podczas Zebrania Członków Koła — nadając Pracowni jego imię. Uroczystości tej przewodniczył 12 listopada tegoż roku — w rocznicę kanonizacji św. Brata Alberta — biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Andrzej Siemieniewski, uczestniczyła rodzina Jacka, jego przyjaciele i współpracownicy.

W latach 2007–2008 funkcję administratora pracowni sprawował Jędrzej Maciuk (obecnie prezes Stowarzyszenia HalleluJah we Wrocławiu). W roku 2008 opiekunem pracowni oraz informatykiem Koła Wrocławskiego TPBA został Olek zwany „Olgierdem”. W tym okresie nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu pracowni i jej modernizacja — zarówno budowlana, jak i techniczna oraz organizacyjna:

 • grupy kursowe są mniejsze, a kursy — w większym stopniu zorientowane na osoby bezdomne i bezrobotne, przebywające dłużej w placówkach Koła Wrocławskiego;
 • nasi podopieczni oraz osoby związane z naszymi placówkami — znajdujące się często na granicy bezdomności — korzystają z pracowni przede wszystkim, aby znaleźć pracę, stancję, informacje praktycznych (komunikacja publiczna, bankowość elektroniczna, e-urzędy) oraz w celu podtrzymywania — nierzadko na odległość — więzi rodzinnych i społecznych;
 • w latach 2012–2015 grupy te organizowane były w ramach dużego przedsięwzięcia aktywizacyjnego, jakim był projekt "Wsparcie od A do Z";
 • w związku z dłuższym okresem przerwy w kursach linuksowych (lata 2007–2008) i związanym z tym spadkiem zainteresowania tym systemem, oprogramowanie na komputerach w pracowni zastąpiono systemem Microsoft Windows (kolejne wersje: XP, 7, 10);
 • wszystkie stare monitory kineskopowe (CRT) zarówno w pracowni, a następnie w całym Kole Wrocławskim — zastąpiono monitorami płaskimi (LCD, LED itd.);
 • dzięki projektowi "Wsparcie od A do Z" zakupiono na wyposażenie pracowni jednakowe komputery mobilne (laptopy) z systemem Windows 8 (upgrade’owanym następnie do wersji 8.1, a potem do „10”);
 • starą i zużytą wykładzinę podłogową zastąpiły jasne i trwałe panele PVC imitujące drewno;
 • stare i nieszczelne okna drewniane zmieniono na współczesne „plastiki”;
 • zainstalowano nagłośnienie w pracowni;
 • zainstalowano zabezpieczenia przeciwkradzieżowe;
 • wyremontowano i „upgrade’owano” toaletę przy pracowni;
 • wprowadzono łączność bezprzewodową i punkty dostępowe WiFi;
 • dzięki pozyskanemu wyposażeniu serwisowemu pracownia podejmuje również drobne naprawy sprzętu komputerowego i ogólnie elektronicznego.

Jeśli chcesz, możesz wspomóc funkcjonowanie Pracowni Komputerowej dla Osób Bezdomnych przesyłając datek (choćby 10 zł) na konto naszego Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

Przelew online
Przelew online

Pozostałe informacje:

 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->