Uczestniczymy w projekcie rozwoju wolontariatu seniorów „Aktywni dla siebie — aktywni dla innych” (ADSADI)
Autorstwo / redakcja: Małgorzata Sieńczyk   
środa, 04 czerwca 2014 13:20
Aktywni dla siebie - aktywni dla innych (ADSADI)

Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uczestniczy w projekcie dot. wolontariatu seniorów "Aktywni dla siebie — aktywni dla innych" (ADSADI) realizowanym przez Zarząd Główny TPBA. Ideą projektu jest partycypacja społeczna oraz zwiększenie zakresu wsparcia dla osób 50+ poprzez wolontariat. Projekt ma na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy poprzez zaangażowanie ich w działalność wolontariacką, która będzie realizowana w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 osób, z czego min. 30 będzie przygotowywanych do podjęcia funkcji animatora wolontariatu w placówce TPBA…

O projekcie

- Nazwa projektu

Wolontariat seniorów: "Aktywni dla siebie — aktywni dla innych" (ADSADI)

Projekt obejmuje działania kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i brak aktywności zawodowej. Przeszkoleni wolontariusze–seniorzy będą wspierać kierowników i kadrę w realizowanej działalności pomocowej. Wykorzystywanie ich wiedzy i umiejętności będzie mobilizowało ich do większej aktywności wolontariackiej. Upowszechnienie zastosowanego modelu szkoleń wolontariuszy i kadry w placówkach Towarzystwa będzie także upowszechnieniem idei wolontariatu.

- Źródło finansowania

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

- Termin realizacji:

15.04.2014 r. – 30.04.2015 r.

- Adresaci projektu

Projekt adresowany jest do Wolontariuszy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wieku powyżej 50 lat.

Więcej na: www.aktywnidlainnych.pl

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->