Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Wrocławskiego TPBA (27.06.2020)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
poniedziałek, 08 czerwca 2020 20:11
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła odbędzie się 27 czerwca 2020 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu.   Proszę rozważyć kandydowanie do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej.   Zebranie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 9:30.   Przewidywane zakończenie zebrania — godz. 14:30.   Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1.   Msza św. w kaplicy schroniska.

2.   Otwarcie oficjalnej części zebrania — powitanie.

3.   Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.

4.   Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za okres kadencji 2016–2020.

7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

8.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.   Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2019 r. oraz uchwałą o pokryciu straty za rok 2020 zyskiem wypracowanym w latach następnych.

10.   Głosowanie w sprawie przekazania placówki Miscr Art przy ul. Cybulskiego 35A Fundacji Homo Sacer (podstawa prawna: Statut TPBA, §32 pkt 9).

11.   Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

12.   Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Koła.

13.   Wybór Prezesa Koła.

14.   Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Koła.

15.   Wybór członków Zarządu Koła.

16.   Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

17.   Wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków pracy i płacy tych spośród wybranych członków Zarządu Koła, którzy są zatrudnieni etatowo w Kole Wroc-ławskim.

19.   Podjęcie uchwały o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Koła w sprawach pracowniczych wobec członka Zarządu zatrudnionego w Kole.

20.   Dyskusja na temat kierunków działalności Koła w nowej kadencji 2020–2024.

21.   Propozycje uchwał i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

22.   Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

23.   Wystąpienie nowego Prezesa Koła.

24.   Zakończenie obrad.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana listem papierowym do każdego członka Koła Wrocławskiego TPBA na adres podany w deklaracji członkowskiej.   Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->