Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów współpracy ponadnarodowej w projekcie „Droga do Domu” (15.08.2019)
czwartek, 15 sierpnia 2019 19:12

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie zaprasza Państwa do złożenia oferty na organizację warsztatów współpracy ponadnarodowej.

Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Droga do domu” (nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0074/18-02) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Droga do domu”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2019.

W załączeniu — treść zapytania ofertowego:

zapytanie-warszaty-ponadnarodowej-15-08-2019.doc

zapytanie-warszaty-ponadnarodowej-15-08-2019.pdf

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->