Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (29.06.2019)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 14 czerwca 2019 17:10
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Wrocławskiego Koła serdecznie zaprasza na Zebranie Koła, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota) w budynku Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu.   Początek zebrania o godz. 09:30.   Zebranie rozpocznie się Mszą świętą.

Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności w minionym roku, jak również preliminarz wydatków na 2019 r., będą zaprezentowane w trakcie zebrania.

Proszę uczynić zebranie okazją do opłacenia składek członkowskich lub — wcześniej — dokonać ich wpłaty na konto Koła Wrocławskiego TPBA w PKO BP:

87 1020 5242 0000 2502 0151 6897

Proponowany porządek Zebrania:

1.  Otwarcie oficjalnej części zebrania — Prezes Koła.

2.  Wręczenie odznak „Zasłużony dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta” członkom i pracownikom Wrocławskiego Koła TPBA.

3.  Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

4.  Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Przewodniczącego.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6.  Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w 2018 r.

7.  Sprawozdanie finansowe za 2018 r., w tym przedstawienie raportu z kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta.

8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2018 r.

9.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.  Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2018 r. oraz uchwałą o pokryciu straty za rok 2018 zyskiem wypracowanym w latach następnych.

11.  Przedstawienie planu pracy Koła na 2019 r.

12.  Przedstawienie preliminarza wydatków Koła na 2019 r. i głosowanie nad jego przyjęciem.

13.  Wolne wnioski i propozycje uchwał.

14.  Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

15.  Zakończenie zebrania (przewidywana godzina — 14:00).

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Aleksander Pindral - prezes Kola Wroclawskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana listem papierowym do każdego członka Koła Wrocławskiego TPBA na adres podany w deklaracji członkowskiej.   Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->