Zapytanie ofertowe na catering w projekcie „Aktywni bez barier” (30.10.2018)
wtorek, 30 października 2018 12:03

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: nr RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Lider Projektu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej.

W załączeniu — szczegółowe zapytanie ofertowe:

Zapytanie-ofertowe-CATERING-30-10-2018.docx

Zapytanie-ofertowe-CATERING-30-10-2018.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2018 do godz. 12:00.

 
   
-->