Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kursu zawodowego pracownika ochrony bez licencji w projekcie „Aktywni bez barier” (17.06.2018)
niedziela, 17 czerwca 2018 21:08

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi kursu zawodowego pracownika ochrony bez licencji dla maks. 10 uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe zapytanie ofertowe:

zapytanie-ofertowe-ABB-czerwiec-2018-ochrona.docx

zapytanie-ofertowe-ABB-czerwiec-2018-ochrona.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2018 do godz. 12:00.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->