Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi kursu zawodowego kucharza w projekcie „Aktywni bez barier” (17.06.2018)
niedziela, 17 czerwca 2018 20:16

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi kursu zawodowego w zakresie kucharz dla 2 uczestników projektu pn. „Aktywni bez barier”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja - ZIT WROF.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe zapytanie ofertowe:

zapytanie-kucharz.docx

zapytanie-kucharz.pdf

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Aktywni bez barier”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2018 do godz. 12:00.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->